Start

Uprawnienia od 1.12.2003 roku. Numer tłumacza TP/3176/05.

Ważność uprawnień można sprawdzić tutaj.

Wykonuję tłumaczenia zwykłe oraz uwierzytelnione (zwane potocznie przysięgłymi), pisemne i ustne.

Mam możliwość poświadczania tłumaczenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przed przyjęciem zlecenia wykonuję bezpłatną wycenę.

Zapraszam do współpracy.