Tłumaczenia pisemne

Klienci często pytają o tłumaczenia przysięgłe, ale tak naprawdę, przysięgły jest tłumacz, gdyż złożył przysięgę. Tłumaczenia, które wykonuje tłumacz przysięgły, nazywane są poświadczonymi (tłumacz poświadcza, że oryginalny tekst oryginalny i tłumaczony są zgodne) lub uwierzytelnionymi (poprzez przystawienie pieczęci tłumacz uwierzytelnia tłumaczenie).

Jednostka rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego, liczona wg liczby znaków ze spacjami:

1125 znaków – tłumaczenia uwierzytelnione

1800 znaków – tłumaczenia zwykłe

Rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków w dokumencie przetłumaczonym. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą stronę.