Tłumaczenia ustne

Klient ponosi koszty dojazdu oraz godzin przeznaczonych na dojazd tłumacza z jego siedziby do miejsca wykonywania tłumaczenia. Wynagrodzenie tłumacza naliczane jest aż do momentu zwolnienia tłumacza z czynności.